Test rychlosti

Zde si můžete změři aktuální rychlost vašeho připojení k internetu.

 

Pro správné měření je potřeba dodržet tyto zásady:

 

Pokud jste připraveni, klepněte na "GO".

 

 

 

 

Upozorňujeme, že v době špiček může být vaše aktuální rychlost připojení nižší, než maximální rychlost podle vašeho tarifu uplatněním tzv. agregace.
Pro informace, jaká agregace může být uplatněna, a jaká je vaše minimální garantovaná rychlost, se prosím podívejte do vaší smlouvy a technické specifikace připojení.